Ettevõttest

Ettevõttest

Ettevõttest

Mereabi on Baltimaade juhtiva tööstuskontserni BLRT Grupp tütarettevõte. Oleme vanim ja nõutuim laevade avarii- ja päästevarustuse ning tuleohutusvahendite tarnija ja hooldusteenuse pakkuja. Mereabi ajalugu ulatub aastasse 1975, mil laevatehase koosseisus loodi laevade ohutusvarustuse hooldusele spetsialiseerunud eraldiseisev allüksus.

Täna on meie käsutuses kaks teenindusjaama, mis on keskendunud üldtuntud rahvusvahelisi kaubamärke esindavate laevaseadmete ja päästevahendite hooldamisele. Meie pädev ja sertifitseeritud meeskond pakub täisvalikut kvaliteetseid teenuseid, kasutades tõhusalt tänapäevaseid seadmeid.

Mereabi tegutseb Baltimaades, Soomes, Rootsis, Belgias ja Norras. Ettevõte töötab seitse päeva nädalas ja ööpäev läbi, arvestades kliendi soove ja vajadusi.

Konkurentsieelis

Mereabi konkurentsieelis on taskukohaste hindadega spetsialiseeritud lahenduste pakkumine ja  uudsete tehnoloogiate rakendamine, olles sammu võrra konkurentidest ees.

Väärtusahel

Mereohutuse sektori väärtusahela arendamisel on lähtutud valdkonna äriloogikast. Meretööstuse spetsiifilises valdkonnas tegutsedes ilmutab Mereabi alati suurt asjatundlikkust. Spetsialiseeritud ettevõttena alustasime iseseisvat äritegevust ning hakkasime laiendama meie teenuseid kasutavate ettevõtete sihtrühma. Ühtaegu liikusime uutele välisturgudele, kutsusime ellu ühisettevõtteid ja reformisime tugiteenuseid, luues uusi allüksusi sellistes riikides nagu Leedu.

Personalijuhtimine (HRM)

Mereabi teeb rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonidega aktiivset koostööd sellistes valdkondades nagu teadus- ja arendustegevus, innovatsioon ja haridus, andes oma panuse tootearendusse ja kvalifitseeritud töötajate koolitamisse.


Visioon

Meie mitmekülgne ettevõte on nõutuim laevade avarii- ja päästevarustuse ning tuleohutusvahendite tarnija ja hooldusteenuse pakkuja, esindades tuntud rahvusvahelisi kaubamärke.

Missioon

Meie kvalifitseeritud ja sertifitseeritud meeskond pakub täisvalikut pääste-, ohutus- ning tuletõrjevarustuse tarnimis- ja hooldusteenuseid.

Strateegia

Oleme seadnud endale väga ambitsioonika eesmärgi turu hõivamiseks, mis on saavutatav tänu kogenud ja asjatundlikele spetsialistidele. Investeerime oma meeskonna arendamisse, et teenindada oma kliente parimal võimalikul viisil.
Ajalugu

1975: Eesti laevatehase koosseisus loodi laevade ohutusvarustuse hooldusele spetsialiseerunud eraldiseisev allüksus kooskõlas rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) nõuetega. Seega on tegu Baltimaade vanima pääste- ja ohutusvarustuse teenindusjaamaga.

1996: Äriregistrisse kantakse ärinimi Mereabi. Eesti Veeteede Amet ja Rahvusvaheline Klassifikatsiooniühingute Assotsiatsioon väljastab ettevõttele tunnistused.

2006: Ettevõte suurendab investeeringuid töötajate koolitamisse ja arendamisse ning nende kutseoskuste täiendamisse.

2009: ISO standarditel põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi  juurutamine.

2011: Pääste- ja ohutusvarustuse teenindusjaama baasil luuakse BLRT Grupi tütarettevõte Elmex, milleks eraldatakse tootmispinnad ning ostetakse vajalikud seadmed.

2014: Laevatehase Western Shiprepair juurde moodustatakse ohutusvarustuse teenindustalitus.

2015: Ühendatakse kaks teenust – ohutusvarustuse hooldus ja laevaremont. Pääste- ja ohutusvarustuse teenindusjaam liidetakse laevaronditehasega Tallinn Shipyard.

2017: Western Shiprepair’i ohutusvarustuse teenindustalitus avab teenindusjaama, mille koosseisu kuuluvad nii eraldi tootmisruumid kui ka töötajad.

2017: Läänemere regiooni üks suurimaid tööstuskontserne BLRT Grupp omandas 100% Mereabi AS aktsiatest.

2018: Ettevõtte asutajate ja juhatuse liikmete muutmine.

2018: Tootmisruumide ümberseadmestamine ning moodsa tehnika ostmine.

2019: Kaks teenindusjaama koondusid ühise nimetuse alla – Mereabi.

2019: Leedu teenindusjaamast saab Mereabi filiaal Klaipėdas.