Laeva päästevahendite teenindus     |     Muud tööd  
Teenindus

Teostame päästevarustuse täielikku tehnilist teenindust ja tuge igas sadamas, 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas alljärgnevate toodete ja teenustele:

- Laeva ja lennuki päästeparved

- Mereevakueerimissüsteemid

- Taavetid ja päästepaadid

- Kraanad, valve- ja tööpaadid (täispuhutav ja klaasplast)

- Laevade individuaalsed päästevahendid

- Statsionaarsed tulekustutussüsteemid

- Tulekustutid

- Tulekustutusvoolikud

- Hingamis- ja avariihingamisaparaadid

- Meditsiinilised hapnikuseadmed

- tormi- ja lootsiredelid, maabumis-ja laevatrepid

- Lennuki päästevahendid (päästevestid ja hingamisaparaadid)

Uute sertifitseeritud päästeseadmete tarned.

Toodame ja paigaldame statsionaarseid tulekustutussüsteeme.

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel: +372 6602320 Fax: +372 6602249 E-mail: info@mereabi.ee